De rol van de notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed

Vastgoedtransacties omvatten veel stappen en hebben juridische en financiële gevolgen die zorgvuldig moeten worden beheerd. Daarom is het inschakelen van een notaris des te belangrijker om ervoor te zorgen dat alles soepel en veilig verloopt. In dit blogpost bespreken we waarom notarissen zo’n essentiële rol spelen bij de aankoop of verkoop van onroerend goed.

Wat doet een notaris?

Notarissen zijn juridische specialisten die gemachtigd zijn om notariële akten op te stellen en te registreren. Bij de aan- of verkoop van onroerend goed spelen notarissen een essentiële rol bij het opstellen en controleren van koopakten; deze akte bevat essentiële details tussen koper en verkoper, zoals de aankoopprijs, de opleveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele erfdienstbaarheden die van toepassing zijn.

Het uitvoeren van onderzoek naar de juridische status

De belangrijkste taak van notarissen is het uitvoeren van een uitputtend onderzoek naar de juridische status van een onroerend goed, waarbij eigendomsrechten, hypotheken of bezwaringen, erfdienstbaarheden of eventuele wettelijke beperkingen of erfdienstbaarheden die van invloed kunnen zijn, worden gecontroleerd voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt. De notaris zorgt ervoor dat alle juridische aspecten zijn geregeld voordat het eigendom wordt overgedragen.

Waarborgen financiële aspecten van transacties

Notarissen spelen ook een centrale rol bij het waarborgen van de financiële aspecten van transacties. Een notaris kan de betalingen aan verkopers voor aankoopprijzen controleren, omdat hij ervoor zorgt dat de aankoopprijzen op een geblokkeerde rekening worden gestort op beveiligde rekeningen van derden.

Waardevol advies

Notarissen geven advies van onschatbare waarde over fiscale en juridische kwesties met betrekking tot vastgoedtransacties, met kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en de mogelijke gevolgen en verplichtingen van elk.

Aanbevolen artikelen